Contoh Proposal Pengajuan Dana Renovasi Masjid

Logo UMY

Contoh Proposal Pengajuan Dana Renovasi Masjid

Bismillahirrohmaanirrohiim A. PENDAHULUAN Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT  yang telah memberikan Taufiq,Hidayah,Inayyah serta Rahman dan RahimNYA sehingga kita senantiasa lancar dalam menunaikan kewajiban […]